RAUMAN FREINETKOULU

Arvostamme lapsen yksilöllisyyttä
kannustaen häntä kokemukselliseen ja tutkivaan oppimiseen.

Tarjoamme yhteisöllisen oppimisympäristön,
jossa lapsi rakentaa opinpolkunsa omiin vahvuuksiinsa luottaen.

Rauman freinetkoulussa jokaisella lapsella on oikeus olla onnellinen oppija.


Koulussamme noudatetaan Suomen Opetushallituksen kulloisiakin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia soveltaen niihin joustavasti koulumaailman uudistaja Célestin Freinet'n ajatuksia: 

  1. Lapsi ei väsy tekemään työtä, joka on kosketuksessa hänen oman elämäänsä ja joka on hänestä mielekästä. Opetuksen aiheet haetaan lapsen omista kiinnostuksen kohteista. Opiskelu tähtää tuotokseen, jolla on merkitystä sekä lapselle että muille ihmisille.
  2. Opiskelu etenee kokeilevan hapuilun kautta. Lapsen on itse, opettajan avulla, kehitettävä omaa tietorakennelmaansa ja osaamistaan. Etenemisreitti ei ole valmiina opettajan mielessä, vaan muotoutuu oppilaan etsintöjen ja kokemusten kautta.
  3. Vapaa itseilmaisu. Vapaiden tekstien kautta Freinet ohjasi oppilaitaan ilmaisemaan itseään kirjallisesti. Vapaa itseilmaisu toteutuu meillä Rauman Freinet-koulussa myös muillakin alueilla: kuvataiteissa, musiikissa, draamassa.
  4. Yhteisöllisyys. Oppilaat osallistuvat yhteisvastuullisesti koulutyön suunnitteluun, tekevät yhteistyötä ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

"Koulumme on työpaja, joka toimii elävässä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa."
(Célestin Freinet)


Rauman freinetkoulu on yksityinen uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton koulu.

Työtavat ovat lapsilähtöisiä, kokeilevia ja elämyksellisiä.

Katso myös taannoin laatimamme Rauman freinetkoulun esittely (PowerPoint, 8,8Mt)
 


Karjalankatu 10, 26100 Rauma puh. 044-533 8579