RAUMAN FREINETKOULU

 

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen 2009-2011

 Koulumme oli mukana opetushallituksen Kielitivolissa 2009-2011.

Pituusrajaa ei ollut, joten tämän tivolin pyörteisiin otimme kaikki koulumme oppilaat mukaan.

- Trevligt !

KIELIPAJA -> KIELIPATA


Kielitivolimme käynnistyi ensimmäiseksi esi- ja alkuopetuksessa kevätkaudella 2010.

Toteutustavaksi valittiin kielisuihku ja työnimeksi annettiin Kielipata, koulumme pajatyötavan nimeä mukaillen. PaJasta tuli paTa.

Esi- ja alkuopeutuksen oppilaat jaettiin sekaryhmiin, jotka kokoontuivat torstaisin ajallisesti pienimuotoisiin Kielipatoihin (20min/kieli). Ryhmät saivat pintapuolista kastautumista yhteen kieleen aina kahtena torstaina peräkkäin, jonka jälkeen samat ryhmät vaihtoivat uuteen kieleen.  

Patakielinä olivat japani, ruotsi, ranska, englanti ja saksa.


Kielipadan tarkoituksena oli herättää mielenkiinto vierasta kieltä ja kulttuuria kohtaan sekä antaa rohkeutta lausua sitä leikin, laulun ja lorujen kautta. Motivointi oli helppoa, sillä oppilaat olivat pienestä iästään huolimatta joko matkustelleet, asuneet ulkomailla tai tutustuneet kieliin television ja pelikoneiden kautta. 

Esi- ja alkuopetuksen oppilaista muutamalle ruotsi, ranska, venäjä ja espanja olivat toinen äidinkieli, joten heille kielipadat olivat hyvä mahdollisuus auttaa pataopettajaa ja käyttää kieltä.

Kielipatavalikoimaan ei kuulunu espanja, mutta koulullamme vieraili espanjalainen mieshenkilö, joka ystävällisesti opetti oppilaille kaksi espanjalaista laulua sekä jokapäiväisiä fraaseja ja tietenkin numerot yhdestä kymmeneen.  


Kielipadat toimivat myös avaimena kansainvälisyyskasvatukseen, sillä kohdemaat katsottiin kartalta, ja lyhyesti keskusteltiin mitkä nämä maat tarjoavat asukkailleen tai matkailijoille.

Jokaisen maan lippu väritettiin esi- ja alkuopetuksen yhteiseen aulaan. Lippujen viereen koottiin jokaisesta maasta sanoja ja/tai sanontoja. 

Syksyllä 2010 Kielipata laajeni koskemaan koko koulua.

Oppilaat saivat valita kielistä englanti, ruotsi, ranska, saksa, islanti, unkari, italia ja espanja itselleen neljä kieltä.

Oppilas saattoi esim. ensimmäisenä patapäivänä saada suihkutusta saksasta ja italista, molemmista 20min. Seuraavana päivänä hän kävi vielä valitsemissaan ruotsin ja espanjan padoissa.
 

KIELIPADAN ANTIA

Oppilaiden kotijoukotkin pääsivät nauttimaan hankkeesta saman lukukauden joulujuhlassa. Joulujuhlan teemana oli kansainvälisyys: oppilaiden esityksissä lausuttiin, laulettiin ja räpättiinkin hienosti vierailla kielillä.

Esitysten lomassa neljäs luokka kertoi muiden maiden jouluperinteistä. Yhteislaulut laulettiin saksaksi, englanniksi, ruotsiksi ja espanjaksi.

Kielitivolin myötä koulullamme jatkoi myös saksankerho.

SUIHKUSSA OMALLA AJALLA

Ensimmäinen luokka sai kielisuihkutusta saameksi, viroksi ja venäjäksi. Kolmas luokka sai opetusta saksaksi. Neljäs luokka sai opetusta saksaksi ja ruotsiksi. Kuudes luokka sai suihkutusta bulgarian kielellä.

KEVÄTLUKUKAUSI 2011-


Isompien oppilaiden kanssa tehtiin vieraskielinen esittelyvideo koulusta nettisivulle ajatuksena lisätä se myös myöhemmin perusteilla olevaan koulun blogiin.

Esiopetus tutustui Turun Kielitivolihanke Kielireppuun ja piti 1.-2. luokkien kanssa kansainvälisiä laulu-ja loruhetkiä.

Kielitivoli-hankkeen positiivisten kokemusten ansiosta
vieraiden kielten suihkuttaminen ja niihin tutustuminen
vakiinnutettiin koulumme kieliohjelmaan

   

Tutustu OPH:n Kielitivolipeliin tästä http://www.kielitivoli.fi/

Karjalankatu 10, 26100 Rauma puh. 044-533 8579